Idrottsmuseets vänner

Föreningen ser som sin uppgift att bevara och öka kännedomen om den skånska idrotten och dess vittgrenade rotsystem. Medlemsantalet i föreningen är cirka 600 personer.

Historik

År 1985 kallade en grupp intresserade till ett spännande möte på den såkallade Stadionbaren på Malmö Stadion. Fler än ett hundra personer kom till uppropet där frågan om bildandet av en vänförening till Idrottsmuseet var det enda som stod på dagordningen. Den stora uppslutningen innebar i praktiken att frågan om bildandet av IMV var avgjord innan mötet ens hade börjat.

En interimsstyrelse utsågs där landshövding Bertil Göransson utsågs till ordförande. Han efterträddes året efter av stadsfullmäktiges tidigare ordförande Arne Lundberg. Denne efterträddes i sin tur av Bertil Jönsson, som var ordförande fram till år 2011 då Gunn Hanell tillträdde. 2013 tillträdde Tommy Theorin som ordförande.

Föreningen har allt sedan starten varit livaktig. Bland de initiativ föreningen tagit under sin tillvaro kan nämnas:

  • Frukostmöten med inbjudna föredraghållare från idrottsvärlden
  • Utgivningen av årsboken ”Skånsk Idrottshistoria”
  • Mästartavlor där prominenta skånska idrottsmän och ledare hedras

Intresserad av att gå med i föreningen?

Enklast att anmäl ditt intresse för medlemskap är genom att klicka här. Det går även bra att meddela någon styrelsen eller till Malmö Idrottsmuseum.
Idrottsmuseets vänner är en aktiv förening som bland annat arrangerar frukostmöten med inbjudna föredragshållare från idrottsvärlden.